Home

Grote Kerk Den Haag

Stichting Grote Kerk (SGK) stopt per 1 januari 2019 met de exploitatie van de Grote Kerk in Den Haag. Om de eeuwenoude kerk succesvol te kunnen
exploiteren, is regulier groot onderhoud van het monument van cruciaal belang. Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk (SFBGK) en de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG), gaven onlangs aan geen wezenlijke financiële bijdrage te zullen leveren aan het groot onderhoud en de renovatie van de kerk. Hierdoor ziet SGK zich helaas genoodzaakt af te zien van een nieuwe gebruiksovereenkomst met de PGG.

De SGK exploiteert de Grote Kerk sinds 1982. Met de opbrengsten financiert de stichting het dagelijks onderhoud van het gebouw. Groot onderhoud werd tot 2016 bekostigd met overheidssubsidie en geld uit een speciaal daartoe opgerichte stichting: Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk (SFBGK). Na een beleidsverandering werden de gelden echter gehalveerd en eigenaar PGG gaf aan geen financiële bijdrage te kunnen leveren aan het groot onderhoud en de renovatie van het monument. SGK acht het  onmogelijk om de kerk in goede staat te houden en te exploiteren als er geen groot onderhoud en renovatie plaatsvinden. SGK zal daarom geen nieuwe gebruiksovereenkomst aangaan met de PGG.

Met groot genoegen heeft SGK de Grote Kerk de afgelopen 36 jaar beheerd, met als voornaamste doel het in stand houden en bevorderen van zinvol gebruik van het monument.

Zij bedankt haar partners en iedereen die iets te betekenen heeft gehad bij de Grote Kerk.

De Stichting houdt kantoor op en heeft de volgende contactgegevens:

Stichting Grote Kerk Den Haag
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

(070) 302 86 30
info@grotekerkdenhaag.nl
Kvk nr.: 41152526