Geschiedenis

Geschiedenis

De Grote of St. Jacobskerk behoort, samen met het Binnenhof, tot de oudste gebouwen in de binnenstad van Den Haag. Vermoedelijk bestond de kerk al in de 13e eeuw maar dan in houten vorm. In stukken uit 1335 wordt gesproken over de ‘grote kercke’ wat zou kunnen duiden op een stenen godshuis. In de jaren 1420 – 1424 verrees de unieke 6-zijdige toren. Het duurde tot het einde van de 15e eeuw voordat het kerkgebouw zijn huidige omvang zou bereiken.

De nationale betekenis van de Grote Kerk blijkt onder meer uit de vele doop- en huwelijksplechtigheden die het geslacht van Oranje-Nassau er vanaf de 17e zeventiende eeuw heeft gehouden. De eerste gebeurtenis in een lange reeks was de doop op 1 juli 1626 van prins Willem II, zoon van de stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms.

“Daer staet een Tooren op tot aen de lucht verheven”, dichtte Jacob van der Does in 1668 in zijn loflied op de Grote Kerk. Die toren moest de afgedwaalde reiziger naar Den Haag wijzen. Eeuwenlang was de toren een vast herkenningspunt en bepaalde het silhouet van Den Haag.

De Wapenschilden

De Wapenschilden van de Ridders van het Gulden Vlies zijn gerestaureerd. De restauratie is in 2013 voltooid en de Wapenschilden hangen sindsdien weer in de Grote Kerk. De Wapenschilden zijn aangemerkt als Cultureel Erfgoed.

OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN
Vóór 1280                  :Een houten kapel, gewijd aan St. Jacobus de Meerdere

Ca 1280                      :Onder graaf Floris wordt Den Haag een zelfstandige parochie

1335                           : Vermelding van een ‘grote kercke’

Vanaf 1420                 : Bouw en uitbouw van toren, schip en hoogkoor

12 mei 1456               : Bijeenkomst (kapittel) van de Orde van het Gulden Vlies met oprichter Filips de Goede, graaf van Holland en hertog van Bourgondië, en ridders van de Orde. De ridders lieten hun wapenborden achter in de kerk

29 december 1539    : Grote brand door blikseminslag in de toren. Kerk en toren worden in de jaren daarna in hun oorspronkelijke vorm hersteld

1540                          : Begin van de plaatsing van gebrandschilderde ramen, waarvan er twee bewaard zijn gebleven

20 augustus 1566      : Beeldenstorm. Veel kostbaarheden waren tevoren in veiligheid gebracht

1574                          : De Grote Kerk wordt de Protestantse kerk van Den Haag

6 en 8 mei 1945        : Dankdiensten voor de bevrijding

1986-’87                    : Restauratie. De kerk wordt gereed gemaakt voor multifunctioneel gebruik

2000                          : Restauratie Van Assendelftkapel

2003                          : Voltooiing dak restauratie

2005                          : Nieuwe Stadsentree in het Hoogkoor. Voltooiing restauratie kabinetorgel

2007                          : Restauratie zerkenvloeren in kooromgang en zijbeuken. Lokalisering graf van Constantijn en zijn zoon Christiaan Huygens.

2008                          : Restauratie dakruiter en leien daken van de Van Assendelftkapel en restaurant Zebedeüs.

2013                          : Restauratie van de Wapenschilden van de Ridders van het Gulden Vlies