Over ons

Over ons

Stichting Grote Kerk heeft statutair en feitelijk ten doel de instandhouding van de Grote Kerk te ’s-Gravenhage en het bevorderen van een zinvol gebruik van het gebouw in overeenstemming met de waardigheid daarvan, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk.

SFGK heeft statutair en feitelijk ten doel het vormen van een zodanig vermogen, dat uit de opbrengst daarvan het gewone onderhoud van de Grote Kerk te `s-Gravenhage kan worden betaald en zo de opbrengst van het vermogen in een boekjaar daartoe toereikend blijkt te zijn, de meeropbrengst en eventueel een gedeelte van bedoeld vermogen aan te wenden voor restauratie van de Grote Kerk te `s-Gravenhage. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten.

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de Grote Kerk. Onze vrijwilligers vallen onder de Vrienden van Stichting Grote Kerk en maken deel uit van een enthousiast team van mensen die een bezoek aan de kerk tot een mooie ervaring maken.