Vrienden van de Grote Kerk

Vrienden van de Grote Kerk

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de Grote Kerk. Onze vrijwilligers vallen onder de Vrienden van Stichting Grote Kerk en maken deel uit van een enthousiast team van mensen die een bezoek aan de kerk tot een mooie ervaring maken.

Onze vrijwilligers treden op als gastvrouw/gastheer tijdens de zomeropenstelling van de Grote Kerk. Zij bemannen de balie bij de entree, verstrekken informatie over de kerk en verkopen o.a. ansichtkaarten & boeken ten behoeve van de Grote Kerk. Tijdens de zomeropenstelling vinden er ook orgellunchconcerten plaats, dit maakt het werken in de kerk extra bijzonder.

Hoe kunt u vrijwilliger worden?

Wilt u zich inzetten voor deze prachtige kerk? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger! Wij ontvangen graag uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer) en een korte motivatie per e-mail: info@grotekerkdenhaag.nl.

Vrienden van de Grote Kerk

De bijdragen van sponsoren, donateurs, alsmede schenkingen en legaten stellen Stichting Grote Kerk in staat het gebouw te behouden, te onderhouden, te restaureren, te verbeteren en het geschikt te maken en te houden voor uiteenlopende evenementen.
In bijzondere gevallen heeft de stichting een incidentele subsidie ontvangen ten behoeve van een specifiek cultureel of restauratieproject, maar van structurele subsidies is geen sprake. Daarom zijn de bijdragen van derden, in aanvulling op de verhuurinkomsten, van wezenlijk belang voor de stichting om de hoofddoelstelling, het behoud van het gebouw, te kunnen realiseren.
Stichting Grote Kerk stelt al deze bijdragen zeer op prijs en nodigt nieuwe sponsoren, donateurs en schenkers van harte uit om het voorbeeld van anderen te volgen.

Vrienden van de Grote Kerk: Particulieren

De Grote Kerk is in de periode 1985-1987 ingrijpend gerestaureerd. Naast het instandhouden van het gebouw zijn de faciliteiten binnen het gebouw in de afgelopen jaren uitgebreid en geschikt gemaakt voor veelvuldig gebruik conform de eisen van de huidige tijd. Zo is de Grote Kerk in toenemende mate geschikt voor het houden van culturele, maatschappelijke en andere evenementen, zoals tentoonstellingen, lezingen, concerten, theatervoorstellingen.

Ook in de toekomst blijft het nodig te investeren in restauratie, onderhoud en nieuwe faciliteiten om de instandhouding van de Grote Kerk te blijven bewerkstelligen en het gebouw geschikt te houden voor een gebruik onder steeds veranderende eisen daaraan.

Voor het realiseren van het instandhouden van het mooie gebouw de Grote Kerk is Stichting Grote Kerk in het verleden mede afhankelijk geweest van particuliere steun. Ook in de toekomst hebben wij de steun van particulieren hard nodig.

Waarom vriend worden van de Grote Kerk?

Door als donateur aan Stichting Grote Kerk een financiële bijdrage te geven, draagt u bij aan het instandhouden van een waardevol cultureel erfgoed en maakt u het mogelijk om de faciliteiten te onderhouden en uit te breiden zodat dit prachtige monument in het hart van de hofstad – de Grote Kerk – geschikt blijft voor een veelzijdig gebruik.

Hoe kunt u vriend worden?

Wilt u het behoud van de Grote Kerk en het werk van Stichting Grote Kerk financieel ondersteunen? Meldt u zich dan nu aan als vriend van de Grote Kerk en kijk welke vriendschap het beste bij u past. U kunt kiezen uit de volgende jaarlijkse donaties:
– € 20,- per jaar voor 1 volwassene
– € 30,- per jaar voor 2 volwassenen op woonachtig op hetzelfde adres
– € 40,- per jaar voor een gezin (2 volwassenen woonachtig op hetzelfde adres en hun kinderen tot 18 jaar)

Ook iedere andere gift is meer dan welkom.

U kunt zich aanmelden via het Vrienden van de Grote Kerk Aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u aan info@grotekerkdenhaag.nl sturen of per post: Stichting Grote Kerk, Postbus 555, 2501 CN Den Haag.

Schenking

De Geefwet, die op 1 januari 2012 is ingegaan, stimuleert het geven aan goede doelen door extra belastingvoordelen aan de schenker te bieden in de vorm van belastingaftrek op de inkomstenbelasting (IB). Schenkers kunnen onder de Geefwet extra belastingvoordelen krijgen als ze geven aan een goed doel met een culturele instelling. Voorwaarde voor de belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) is. Stichting Grote Kerk heeft een doel met een culturele doelstelling en is officieel aangemerkt als een culturele ANBI.

Een ANBI betaalt geen schenkbelasting over schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Elk bedrag dat u Stichting Grote Kerk doneert of schenkt gaat dus geheel naar de Stichting.

Schenken aan een goed doel kan op 2 manieren:

1. Eenmalige schenking

Voor de aftrek van (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst. Wij praten graag met u over de fiscale mogelijkheden.

2. Periodieke schenking

Een schenking van een vast en gelijkmatig jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Sinds 2014 kunt u kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Stichting Grote Kerk. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst. Wij praten graag met u over de fiscale mogelijkheden.

Nalaten bij testament of legaat

U kunt ook bij testament Stichting Grote Kerk tot erfgenaam benoemen, of een legaat aan Stichting Grote Kerk nalaten in de vorm van een specifiek bedrag. Een ANBI betaalt geen erfbelasting voor erfenissen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Elk bedrag dat u Stichting Grote Kerk bij testament of legaat nalaat gaat dus geheel naar de stichting. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst. Ook uw notaris kan u nadere informatie verstrekken.
Wij helpen u graag bij het vinden van de beste mogelijkheid voor u.

Uw steun stellen wij zeer op prijs!

Vrienden van de Grote Kerk: Bedrijven en instellingen

De Grote Kerk is in de periode 1985-1987 ingrijpend gerestaureerd. Naast het instandhouden van het gebouw zijn de faciliteiten binnen het gebouw in de afgelopen jaren uitgebreid en geschikt gemaakt voor veelvuldig gebruik conform de eisen van de huidige tijd. Zo is de Grote Kerk in toenemende mate geschikt voor het houden van culturele, maatschappelijke en andere evenementen, zoals tentoonstellingen, lezingen, concerten, theatervoorstellingen.

Ook in de toekomst blijft het nodig te investeren in restauratie, onderhoud en nieuwe faciliteiten om de instandhouding van de Grote Kerk te blijven bewerkstelligen en het gebouw geschikt te houden voor een gebruik onder steeds veranderende eisen daaraan.

Voor het realiseren van het instandhouden van het mooie gebouw de Grote Kerk is Stichting Grote Kerk in het verleden mede afhankelijk geweest van steun van bedrijven en instellingen. Ook in de toekomst hebben wij de steun van bedrijven en instellingen hard nodig.

Waarom vriend worden van de Grote Kerk?

Door als sponsor aan Stichting Grote Kerk een financiële bijdrage te geven en/of een samenwerking met Stichting Grote Kerk aan te gaan, draagt uw bedrijf of instelling bij aan het instandhouden van een waardevol cultureel erfgoed en maakt u het mogelijk om de faciliteiten te onderhouden en uit te breiden zodat dit prachtige monument in het hart van de hofstad – de Grote Kerk – geschikt blijft voor een veelzijdig gebruik.

Hoe kunt u vriend worden?

Wilt u het behoud van de Grote Kerk en het werk van Stichting Grote Kerk financieel ondersteunen of een samenwerking met ons aangaan? Meldt uw bedrijf of instelling dan nu aan als vriend van de Grote Kerk en kijk welke vriendschap het beste bij u past:

– Sponsor:

Zakelijk schenken kan belastingvoordelen opleveren in de vorm van een aftrekpost bij de Vennootschapsbelasting (VPB). Stichting Grote Kerk heeft een doel met een culturele doelstelling en is officieel aangemerkt als een culturele ANBI.
Een ANBI betaalt geen schenkbelasting over schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Elk bedrag dat uw bedrijf of instelling Stichting Grote Kerk doneert of schenkt gaat dus geheel naar de stichting.

– Samenwerking:

Stichting Grote Kerk gaat graag een samenwerking aan met bedrijven en instellingen voor specifieke projecten. Heeft uw bedrijf of instelling hier interesse in? Wij praten graag met u over de mogelijkheden.

Wij praten graag met u over de mogelijkheden, u kunt ons bereiken via 070 – 302 86 30.
Uw steun stellen wij zeer op prijs!